Choose your language

World Wide School Of English Since 1989

Counsellor for Thai Students

Thai counsellor Sudar


สวัสดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ สุดารัตน์ สุทธิโชติ เป็นที่ปรึกษานักเรียนไทยประจำโรงเรียน Worldwide School of English ในเมือง Auckland ประเทศ New Zealand ค่ะ

ดิฉัน ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ New Zealand มาเป็นเวลา 18 ปีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดิฉันจึงมีความเข้าใจถึง การเป็นนักเรียนต่างชาติในประเทศนี้เป็นอย่างดีรวมถึงความ ต้องการสำคัญของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศ New Zealand อาทิเช่น การปรับตัวในโรงเรียน, ระบบการศึกษา , การอยู่ Homestay และ เรื่องของวีซ่า

Worldwide School of English ได้จัดหาที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โดยส่วนใหญ่เรามีที่ปรึกษาเป็นคนประเทศเดียวกับนักเรียนโดยที่ปรึกษาจะค่อยๆช่วยนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งปกติจะเป็นวันแรกของนักเรียนที่โรงเรียน ในวันแรกที่ปรึกษานักเรียนจะพบปะกับนักเรียนใหม่ และอธิบายถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในประเทศ New Zealand รวมถึงการปรับตัวและปฎิบัติตัวใน Homestay ด้วย

ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการในชิวิตประจำวันหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชิวิตในเมือง โอ๊คแลนด์นอกจากนั้นที่ปรึกษายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนต่างๆที่สามารถจะช่วยในการพัฒนาการ เรียนภาษาของนักเรียนอีกด้วย

เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ นักเรียนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของนักเรียน เพื่อความอุ่นใจ และสบายใจในการใช้ชีวิต ณ ที่แห่งนี้

ดิฉันหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณที่ Worldwide School ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

สุดารัตน์ สุทธิโชติ (Sudar)

Worldwide School Thai Counsellor