Job Club - Work placement

Job Club

 

ทำงานพาร์ทไทม์ในระหว่างการศึกษา

นักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในหมวด Category 1 และถือวีซ่านักเรียน (ลงเรียน 14 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น) สามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โรงเรียน Worldwide เป็นสถาบันที่จัดอยู่ในหมวด Catgory 1

ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนสมัครลงเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเป็นเวลา 14 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่โรงเรียน Worldwid