Choose your language

World Wide School Of English Since 1989

Counsellor for Thai Students

Thai counsellor Sudar


สวัสดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ สุดารัตน์ สุทธิโชติ เป็นที่ปรึกษานักเรียนไทยประจำโรงเรียน Worldwide School of English ในเมือง Auckland ประเทศ New Zealand ค่ะ

ดิฉัน ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ New Zealand มาเป็นเวลา 20 กว่าปีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาดิฉันจึงมีความเข้าใจถึงการเป็นนักเรียนต่างชาติในประเทศนี้เป็นอย่างดีรวมถึงความต้องการสำคัญของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศ New Zealand อาทิเช่น การปรับตัวในโรงเรียน, ระบบการศึกษา , การอยู่ Homestay และ เรื่องของวัฒนธรรมของผู้คนในนิวซีแลนด์

Worldwide School of English ได้จัดหาที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โดยส่วนใหญ่เรามีที่ปรึกษาเป็นคนประเทศเดียวกับนักเรียนโดยที่ปรึกษาจะค่อยๆช่วยนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งปกติจะเป็นวันแรกของนักเรียนที่โรงเรียน ในวันแรกที่ปรึกษานักเรียนจะพบปะกับนักเรียนใหม่และอธิบายถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในประเทศนิวซีแลนด์รวมถึงการปรับตัวและปฎิบัติตัวใน Homestay ด้วย

ที่ปรึกษาจะช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่นักเรียนต้องการในชิวิตประจำวันหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชิวิตในเมือง โอ๊คแลนด์นอกจากนั้นที่ปรึกษายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนต่างๆที่สามารถจะช่วยในการพัฒนาการ เรียนภาษาของนักเรียนอีกด้วย

เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำนักเรียนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อความอุ่นใจและสบายใจในการใช้ชีวิต ณ สถานที่และเมืองนี้

ดิฉันหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณที่ Worldwide School ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

สุดารัตน์ สุทธิโชติ (Sudar)

Worldwide School Thai Counsellor