Choose your language

World Wide School Of English Since 1989

Job Club - Work placement

Job Club

 

ทำงานพาร์ทไทม์ในระหว่างการศึกษา

นักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในหมวด Category 1 และถือวีซ่านักเรียน (ลงเรียน 14 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น) สามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โรงเรียน Worldwide เป็นสถาบันที่จัดอยู่ในหมวด Catgory 1

ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนสมัครลงเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเป็นเวลา 14 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่โรงเรียน Worldwide เราสามารถช่วยนักเรียนหางานพาร์ทไทม์ทำโดยให้นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม Job Club ของทางโรงเรียน

โดยทางโรงเรียนจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนซึ่งเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนิวซีแลนด์และรายชื่อของงานที่เปิดรับสมัครในสายงานต่างๆมีดังนี้: ร้านอาหาร, คาเฟ่, โรงแรม, ร้านค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, การท่องเที่ยวและการดำเนินการเรื่องทัวร์ต่างๆ โรงเรียนเรามีบุคลากรที่จะช่วยให้คำปรึกษากับนักเรียนในเรื่องของการงานอาชีพ, การเขียนประวัติการทำงานเพื่อสมัครงาน (CV), การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน, การฝึกงาน และการทำเรื่องใบภาษี (IRD)

นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในประเทศนิวซีแลนด์ สิทธิของลูกจ้างและค่าจ้างแรงงาน และอื่นๆ

การเข้าร่วมโปรแกรม Job Club นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โปรแกรม Job Club ดำเนินการโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ของโรงเรียน Worldwide

โปรแกรม Job Club จะช่วยนักเรียนหางานทำในอ๊อคแลนด์ นิวซีแลนด์

นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รู้จักกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์และงานฟังชั่นต่างๆ ซึ่งบริษัทนี้จะเทรนและส่งพนักงานไปทำงานตามงานอีเวนต์และงานฟังชั่นทั่วเมืองอ๊อคแลนด์

นอกเหนือจากนี้ ทางโรงเรียนขอแนะนำให้นักเรียนเข้าเว็ปไซด์ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหางานเองด้วย เช่น

•    Seek - http://www.seek.co.nz

•    TradeMe – http://www.trademe.co.nz/jobs